Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2022
Tilmeldingsfrist er overskredet

Kære alle,

Vi inviterer hermed til generalforsamling i SWC den 22. maj 2022. Det kommer til at foregå i klubhuset (udenfor hvis vejret tillader det), og vi starter klokken 14:00.

Hvis du har forslag som du ønsker taget op på generalforsamlingen, skal de sendes til bestyrelsen senest d. 8 maj.
Du kan sende dit forslag ved at klikke her. Husk at inkludere en kort beskrivelse af dit forslag og et estimeret budget.

Vores nuværende kasserer Birgitte har meddelt at hun ikke genopstiller. Så der skal altså vælges en ny. Overvej om det ikke er noget for dig!

For at at give os en ide om hvor mange der kommer til generalforsamlingen må du meget gerne tilmelde dig ved at klikke længere nede på siden. 

Vi glæder os til at se jer!

Mvh Bestyrelsen


Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent + referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år, og forelæggelse af budget for det kommende år.
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelse:
  1. Formand (ulige år)
  2. Kasserer (lige år)
  3. 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  4. 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
  5. 2 suppleanter til bestyrelsen
  6. 1 revisor (lige år) og 1 (ulige år)
  7. 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt 

Regnskabet for det forløbne år kan ses her.

Forslag fra bestyrelsen kan ses her.

Tilmeldte
6 /1000
Tilmeldingsfrist
22.05.2022
Tidspunkt
22.05.2022 kl. 14.00 - 22.05.2022 kl. 18.00
Sted
SWC
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'
Vi takker vore sponsorer

Sydhavnens Windsurfer Club

Hammelstrupvej 50, 2450 København