Klubregler mm.

Surfsporten er præget af frihed og en afslappet attitude. Begge dele er noget, der også præger SWC og som de fleste af medlemmerne af klubben sætter stor pris på.

Vi har dog en række regler omkring brug af klubben og behandling af klubbens udstyr.

Der er ikke tale om særlig mange (eller særligt strikse) regler. Til gengæld hjælper de os alle sammen med at have en klub, der er pæn og ren, og hvor det begynderudstyr, der er til rådighed, rent faktisk fungerer når man skal bruge det!I bedes derfor huske på følgende regler.

Når I færdes i klubben:

 1. Ryd op efter dig selv - og gerne lidt mere end det. Der er ikke ansat folk til at rydde op i klubben. Derfor er det vores egen indsats, der er afgørende for om vi har et rart klubhus at være i! Husk derfor på at rydde op efter dig selv - og gør også gerne lidt mere end det; som fx at tage skraldet med ud eller at feje gulvet i omklædningen en gang imellem.
 2. Husk lås og alarm! Når du er den sidste, der forlader klubben, så husk at låse alting (både sejlrummet, omklædningen og klubhuset) og slå alarmen til før du går. Lås også klubben af hvis du går på vandet og der ikke er andre tilbage på land omkring klubben.

Ved brug af klubudstyr:

 1. Bær altid udstyret med vinden i ryggen - også i let vind. Det skal bare gøres til en rutine.
 2. Husk at checke at udstyret sikkerhedsmæssigt er i orden, og stil en passende bomhøjde før du går ud.
 3. Sejlet lægges i vandet før brættet. Brættet driver og kan ramme stenene. Sejlet ligger stille.
 4. Omvendt når du skal op igen -brættet skal op først og derefter sejlet.
 5. Bemærk at der ikke må bruges trapez på begynderudstyret, kun på dertil særligt indkøbt udstyr.
 6. Smid sejlet et godt stykke væk og til siden fra trappen. Så kan andre også komme til.
 7. Tag både sejl og rig helt op på land og et godt stykke væk fra trappen, når du holder pause. Det skal ikke ligge i vandkanten.
 8. Skyl våddragten og hæng den pænt op når du er færdig med at bruge den.
 9. Går noget i stykker, så skriv til swc@swc.dk. Smid også gerne en post på facebook siden og ved behov en seddel på udstyret så andre ikke kommer til at bruge defekt udstyr.
 10. Mind andre om god behandling af udstyret.
 11. Klubudstyr må ikke tages på tur (med mindre det er aftalt med bestyrelsen på forhånd)

Sikkerhed:

Når man er på havet er der langt til den nærmeste hjælp. Derfor er det vigtigt, at du er godt forberedt, hvis der skulle ske en ulykke.Her kan du læse omkring sikkerhed for windsurfere og lære hvordan du skal handle i forskellige nødsituationer: Søsportens sikkerhedsråd   

 

Vi takker vore sponsorer

Sydhavnens Windsurfer Club

Hammelstrupvej 50, 2450 København